Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat

Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat

  • Useilla toimialoilla, kuten ampumaradoilla, turvetuotannossa sekä jätealan yritysten ympäristöluvissa edellytetään, että hakijan on laadittava suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä maaympäristöön ja vesistöihin on seurattava.