Rekisteröintimenettelyt

Rekisteröintimenettelyt

  • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset
  • osa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista
  • osa asfalttiasemista.
  • ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnot